Montera dörr [ort]

– en trevlig och funktionell entré ger ett positivt välkomnande.

Att höja inbrottsskyddet till lägenheten genom att installera en säkerhetsdörr ger ökad trygghet.

I kombination med ny dörr monteras ofta nya och säkrare lås efter kundens önskemål samt postboxar i entréer och tidningshållare vid respektive lägenhet enligt Postens rekommendationer.

Högklassiga tambur- & säkerhetsdörrar skapar dessutom trevlig miljö genom hög täthet, brandkrav och ljudreduktion från trapphusen.

En trevlig och funktionell entré ger ett positivt välkomnande.

Intrycket som består och samtidigt signalerar om fastighetens övriga kvaliteter och standarder. Entré och ytterdörrar i anpassat material och utförande kan kraftigt eliminera underhållet av fastighetens mest utsatta och trafikerade passage. Materialval och typ utförs av objektets specifika förutsättningar och funktion.

Låssystem, dörrstängare och automatik- efter kundens önskemål och krav.

Vill du veta mer? Ring oss: 035-378 90