Fönsterbyte [ort]

– att byta fönster är grundkonceptet för oss.

Med lång och gedigen erfarenhet sedan mitten av 80-talet och med mer än 100.000 fönsterbyten

Att byta fönster [ort fore=” i”] är grundkonceptet för oss. Med lång och gedigen erfarenhet sedan mitten av 80-talet och med mer än 100.000 fönsterbyten, där samtliga moment utförs, har borgat för trygghet och hög kvalité av våra projekt.

Vi står som rådgivare, totalentreprenör, proffessionellt montage och produktkännedom[ort fore=” i”].

Ny utsikt [ort fore=”i ”]

Att ”fönster är huset själ” är ett känt begrepp.
Byte av fönster är ofta ett stort ingrepp vilket i sin tur kräver professionell planering. Det handlar både om produkter med anpassat hög kvalitet, krav, så väl som estetik och funktion i den aktuella fastigheten.

Produktval, funktion, helhet och slutresultat ställer höga krav på specifik yrkeserfarenhet, produktkännedom och kompetens.

Varför byta fönster[ort fore=” i ”]?

Anledningarna att investera och byta till nya fönster [ort fore=” i”] kan vara många och varierande.
Ett fönsterbyte beror många gånger på att underhållet av de gamla fönsterna i fastigheten är eftersatt där tex. beslag, röta, ommålning, funktion och egenskaperna av de gamla fönsterna tjänat ut.

Fördelar att byta fönster [ort fore=”i ”]

Ett fönsterbyte och nya moderna fönster kan tex minska det in- och utvändiga periodiska underhållet men också påverka positiv uppvärmningskostnad och ge ett bättre, jämnare och varmare inomhusklimat [ort fore=” i”]. Nya fönster har idag med dagens tekniskt utvecklade energiglas möjligheter att producera glas med tex solskydd, ljudreducerande glas, personskydd och extrema energiglas mm, allt utefter dagenskrav och fastighetens förutsättningar, kundens önskemål och krav.

Renovera, återskapa gamla fönster [ort fore=”i ”]

Renovera gamla fönster [ort fore=” i”] kan ibland vara motiverat men oftast en krävande och kostsam åtgärd. Vissa fönstertillverkare har specialiserat sig för att kunna återskapa gamla tid- typiska fönster där bågar, karmar och spröjs produceras med samma mått och profiler som gamla fönster oavsett en utvändig del av trä eller aluminium. Dessa nyproducerande ” gamla” fönster har i de flesta fall lika egenskaper gällande energi osv som nya ” modernare” fönsterutföranden.

Ekonomi

Att investera i ett fönsterbyte innebär en stor investering i din/ Er fastighet eller fastighetsbestånd och som ska hålla och fungera i många år framöver. Vi tror, oavsett du är förvaltare, fastighetsägare eller en bostadsrättsförening vill skapa ett underhållsfritt förvaltande och samtidigt minska uppvärmningskostnaderna [ort fore=” i”] mm.
De flesta gör endast ett fönsterbyte i livet och ditt val av fönsterfabrikat med hög kvalitet och med mångårig erfarenhet lönar sig alltid för framtiden och miljön. Detta kräver produktkännedom och erfarenhet där vi på Bhk-teknik tidigt kan hjälpa till med hänsyn utefter kundens och fastighetens förutsättningar.

Arkitektur vid fönsterbyte [ort fore=”i ”]

Vissa fastigheter kräver lite extra, där fastighets ägaren med ett fönsterbyte vill återskapa och lyfta den ursprungliga arkitektur och karaktär på fönster och fasad. Kanske har de gjorts ett fönsterbyte tidigare där man inte tagit hänsyn till fastighetens tidsepok. Oavsett är nya fönster som anpassas till fastighetens förutsättningar och ursprung en bra investering som höjer fastighetens värde [ort fore=” i”].

Vill du veta mer? Ring oss: 035-378 90