Om BHK Teknik

– Bhk-teknik AB är ett byggföretag som startade 1985

Bhk-teknik AB är ett byggföretag som startade 1985 och är sedan drygt 35 år verksamt i hela Götaland med huvudkontor i Halmstad och distriktkontor i Kristianstad.

Vi har från start till största del inriktat oss på fönsterentreprenader, dörrar, entrépartier samt kompletterande mindre byggarbeten.

Genom åren har vi utvecklats ytterliga och har utfört större projekt gällande fastighetens ”klimatskärm” så som fönster, dörrar, fasader, tak mm tillsammans med duktiga och seriösa samarbetspartner i de olika diskrikten.

Idag har Bhk-teknik AB mer än ett tjugotal medarbetare med brett kunnande och som tillsammans med utvecklad teamkänsla levererar och ger våra kunder hög kvalitet och service. Detta innebär samtidigt att alla deltar aktivt i det vardagliga utvecklings-, kvalitets -& miljöarbetet.

Bhk-teknik anlitas oftast som totalentreprenör och samordnar övriga arbetsmoment utefter projektetens förutsättningar och omfattning.

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och är anslutna till ID 06, samt att vi från 2002 har högsta kreditvärdighet AAA och enligt UC högsta riskklass 5.

Vi är ett stabilt och flexibelt företag med korta beslutsvägar och som ständigt utvecklas oavsett rådande ekonomiska konjunkturer.
Detta sammantaget gör företaget till en trygg, stabil samarbetspartner, entreprenör och arbetsgivare.

Vill du veta mer? Ring oss: 035-378 90