Målning- puts och fasadarbeten samt fönsterbyte ca 45 st enheter.