Byte av föreningens fönster i fasadliv. Ett projekt vid en av Halmstads större infartsleder.