Fönsterbyte, entrépartier med en större  och omfattande fasadrenovering, putsning, betonglagningar, ommålning mm utfördes i gott samarbete med underentreprenör och beställare på denna fastighet.