Byte av fönster i fasadliv på en fastighet med speciellt tegel