Byte av fönster, fönsterdörrar och entréer. Även byte av vita plåtfält på fasaden.