Byte av fönster i ett av de äldre kvarteren. Här ställdes stora krav på att bevara ursprungsprofilerna på karmar och bågar.