Byte av bostadsrättsföreningens fönster, fönsterdörrar samt källarfönster. Detta gjorde att de fick bättre ljudreduktion