Byte av samtliga föreningens fönster och fönsterdörrar.