Ännu ett stort projekt i Halmstad på hemmaplan där föreningens fönster och fönsterdörrar bytades samt utfackningsväggar på balkonger byggdes nya med tjockare isolering och nya fasadskivor. Även trapphus målades och viss belysning byttes ut. Ett gott samarbete med föreningen under hela projekttiden som underlättade och gjorde montaget smidigt!

Fönsterbyte med nya fasadskivor och utfackningsväggar. ca 400 enheter.