Fönsterbyte med nya fasadskivor och utfackningsväggar. ca 400 enheter.